Öğretim Üyesi Arama
   
Proje Arama
   
Tez Arama  
Hakkımızda

Hizmetlerimiz
 
Endüstriyel İlişkiler Ofisi
Ülkemizin ekonomik düzey ve toplumsal refah seviyesini yükseltmek için bilgiye dayalı ve teknoloji üretebilen yapılanma önemlidir. Temel ve uygulamalı alanlarda araştırma sonuçlarının, bilgi ve insan birikiminin, inovasyona dayalı teknolojik ürünlerin geliştirilmesinde değerlendirilmesi, endüstriye kazandırılması ve ekonomik değer oluşturulması oldukça kritiktir. Bunun sağlanabilmesi ise ancak üniversite-sanayi işbirliğinin yeterli seviyeye getirilmesi ile mümkündür.

Amaçlar
1. Sanayi kuruluşları ile üniversite akademik birimler arasında ilişkileri koordine etmek,
2. Bu kuruluşlar arasında diyalogu ve işbirliğini artırmak için faaliyetlerde bulunmak,
3. Akademik araştırmaların Sanayiye kazandırılmasına ve Sanayinin ihtiyacı olan Ar-Ge faaliyetlerinin Enstitü ile birlikte sürdürülmesine katkıda bulunmak,
4. Sanayinin ihtiyacı olan belirlenmiş konuların Enstitü desteği ile çalışılabilmesi için koordinasyonu sağlanmak, tarafları biraraya getirmek, protokol örnekleri geliştirme, hukuki hususlarda destek organize etme, fikri mülkiyet hakların belirlenmesinde uzlaşıyı koordine etmek,
5. İşbirliği destekleri konusunda iki kesimi bilgilendirmek, yönlendirmek,
6. Akademisyenleri Teknolojik İnovasyona yönelik araştırma konularına yönlendirici faalitelerde bulunmak,
7. Enstitünün teknoloji transfer yeteneğinin artırılması konusunda destek vermek,
8. Patent üretimi konusunda yönlendirme ve destek vermektir.

Misyon ve Vizyon
Vizyonumuz İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nden sanayiye bilgi ve teknoloji transferinde bulunarak, sanayimizin gelişmesine yüksek katkı koymaktır. Misyonumuz ise sanayi ile projeler geliştirmek ve yapmak, karşılıklı teknik ziyaretlerde görüş alış verişinde bulunmaktır.
12 Ekim 2012
2012 Üniversite-Sanayi Buluşması İlk Toplantısı 12 Ekim 2012 Tarihinde Yapılacaktır.
16 Mayısl 2012
Danışma Kurulumuz Toplandı...
Tüm Duyurular

EİO Tanıtım Broşürü
Broşür için tıklayınız...
Endüstriyet Hizmetler Kataloğu Tübitak TEYDEB Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KOSGEB Santez Eureka SP7 İYTE Kütüphane