Öğretim Üyesi Arama
   
Proje Arama
   
Tez Arama  
Ar-Ge Destekleri

Hizmetlerimiz
 
Ar-Ge Destekleri
Ar-Ge Destekleri
Arge destekleri genel metin   Arge destekleri genel metin Arge destekleri genel metin  Arge destekleri genel metin   Arge destekleri genel metin Arge destekleri genel metin Arge destekleri genel metin   Arge destekleri genel metin Arge destekleri genel metin  Arge destekleri genel metin   Arge destekleri genel metin Arge destekleri genel metinArge destekleri genel metin   Arge destekleri genel metin Arge destekleri genel metin  Arge destekleri genel metin   Arge destekleri genel metin Arge destekleri genel metin
Amaçlar
1. Sanayi kuruluşları ile üniversite akademik birimler arasında ilişkileri koordine etmek,
2. Bu kuruluşlar arasında diyalogu ve işbirliğini artırmak için faaliyetlerde bulunmak,
3. Akademik araştırmaların Sanayiye kazandırılmasına ve Sanayinin ihtiyacı olan Ar-Ge faaliyetlerinin Enstitü ile birlikte sürdürülmesine katkıda bulunmak,
4. Sanayinin ihtiyacı olan belirlenmiş konuların Enstitü desteği ile çalışılabilmesi için koordinasyonu sağlanmak, tarafları biraraya getirmek, protokol örnekleri geliştirme, hukuki hususlarda destek organize etme, fikri mülkiyet hakların belirlenmesinde uzlaşıyı koordine etmek,
5. İşbirliği destekleri konusunda iki kesimi bilgilendirmek, yönlendirmek,
6. Akademisyenleri Teknolojik İnovasyona yönelik araştırma konularına yönlendirici faalitelerde bulunmak,
7. Enstitünün teknoloji transfer yeteneğinin artırılması konusunda destek vermek,
8. Patent üretimi konusunda yönlendirme ve destek vermektir.
12 Ekim 2012
2012 Üniversite-Sanayi Buluşması İlk Toplantısı 12 Ekim 2012 Tarihinde Yapılacaktır.
16 Mayısl 2012
Danışma Kurulumuz Toplandı...
Tüm Duyurular

EİO Tanıtım Broşürü
Broşür için tıklayınız...
Endüstriyet Hizmetler Kataloğu Tübitak TEYDEB Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KOSGEB Santez Eureka SP7 İYTE Kütüphane