Öğretim Üyesi Arama
   
Proje Arama
   
Tez Arama  
Etkinlikler
2012
2011
2010
----------
----------
2009
2008
Proje Pazari 2008
18 Haziran 2008


Hizmetlerimiz
 
Proje Pazarı 2008
18 Haziran 2008
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi tarafından organize edilen PROJE PAZARI 2008 etkinliği ilk sergisini 18 Haziran’da Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştirdi. İkincisi 25 Haziran 2008 Çarşamba günü Kemalpaşa Organize Sanayii Bölgesi Sergi salonunda tekrarlanmıştır.

İYTE Endüstriyel İlişkiler Yönetim Birimi Başkanı Doç.Dr. Metin Tanoğlu; Proje Pazarına İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege ve Dokuz Eylül Üniversiteleri, Çakabey Lisesi ve Sanayi Kuruluşlarından 105 adet poster sunumları ile katılımcıların yer aldığını belirterek şunları söyledi:

“Hepimizin aklında üniversite-sanayi işbirliğinin gerekliliği var ancak tam olarak hayat bulamamaktadır. Proje Pazarı etkinliğindeki ana amacımız bu işbirliğinin temelinin atılmasına yardımcı olmak, bu ilişkilenmeden ekonomiye kazandırılabilecek projelerin başlatılmasına önayak olmaktır. Bu etkinlikte iki amaç var: Birincisi bölgemizde yapılan araştırma faaliyetlerini ilgili kesimlere tanıtabilmek, ve ikincisi ise gerçekleştirilen Ar-Ge (Araştırma- Geliştirme) projelerin ekonomik katma değere dönüştürülebilmesi için sanayi ile işbirliğinin gerçekleştirilmesine katkı koyabilmektir. Bugün burada 105 adet malzeme, gıda, kimya, makina, enerji, yazılım, çevre, biyoloji-bioteknoloji alanlarından proje yer almıştır. Jürimiz ödüllendirme için birbirinden güzel projeleri seçerken gerçekten zorlanmıştır. Çok uzun saatler çalışıp sonuca ulaşmıştır. ”Proje Pazarı 2008 Etkinliği içerisinde düzenlenen Ar-GE Poster Yarışması’nda biriniciliği Enli Madencilikde görev yapan, aynı zamanda İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi olan Yağız Alp Aksoy “ Zeytin Karasuyunun Sorpsiyon ve Filtrasyon Yöntemleriyle Zeolit Kullanarak Arıtılıp Yeniden Kullanılması” konulu projesiyle kazandı.

İkinciliği Dokuz Eylül Üniversitesinden Levent Vural ve Deniz Erdinç “Şekil Hafızalı Alaşımların Üretimi ve Mikro Yapı İncelemesi” konulu projesiyle, üçüncülüğü Dokuz Eylül Üniversitesinden Serkan Eker ve Fikret Kargı “Endüstriyel ve Kentsel Atıksu Arıtımı İçin Kompakt Biyofilm Arıtma Sistemi Geliştirilmesi; Dönen Delikli Boru ve Dönen Fırça Biyofilm Arıtma Sistemleri” konulu projesiyle aldı. Dördüncülüğü ise İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünden A. Tuğrul Seyhan “Poliester Reçinelerin Mekanik ve Eletriksel Özelliklerinin Çift ve Çok Duvarlı Karbon Nanotüp Takviyesi İle İyileştirilmesi” konulu projesiyle, Jüri Özel Ödülünü ise Özel Çakabey Lisesi’nden Deniz Cantimur “Akıllı Duraklar” projesiyle kazandı.Katılımcı Listesi
12 Ekim 2012
2012 Üniversite-Sanayi Buluşması İlk Toplantısı 12 Ekim 2012 Tarihinde Yapılacaktır.
16 Mayısl 2012
Danışma Kurulumuz Toplandı...
Tüm Duyurular

EİO Tanıtım Broşürü
Broşür için tıklayınız...
Endüstriyet Hizmetler Kataloğu Tübitak TEYDEB Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KOSGEB Santez Eureka SP7 İYTE Kütüphane