Öğretim Üyesi Arama
   
Proje Arama
   
Tez Arama  
Etkinlikler
2012
2011
2010
----------
----------
2009
2008
Proje Pazari 2008
18 Haziran 2008


Hizmetlerimiz
 
İleri Teknolojiye Dayalı Sanayiler Sektörü Çalıştayı
10 Temmuz 2009
İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliğinde "İleri Teknolojiye Dayalı Sanayiler Sektörü Çalıstayı" 10 Temmuz 2009 Cuma günü MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.Bilgi teknolojileri, biyoteknoloji, tıbbi ve hassas cihazlar, makine, malzeme teknolojisi, kimya alt sektörlerinde faaliyet gösteren firma temsilcilerinin ve akademisyenlerin yer aldıgı toplantıda öncelikle 48 adet durum tespiti maddesi belirlenmistir. Çalıştayda açığa çıkan konular genel olarak; altyapı, işgücü, iletişim ve finansman konularında gruplanarak sektörle ilgili 4 adet stratejik öncelik ortaya konmuştur.Katılımcı Listesi
  Sonuç Raporu
12 Ekim 2012
2012 Üniversite-Sanayi Buluşması İlk Toplantısı 12 Ekim 2012 Tarihinde Yapılacaktır.
16 Mayısl 2012
Danışma Kurulumuz Toplandı...
Tüm Duyurular

EİO Tanıtım Broşürü
Broşür için tıklayınız...
Endüstriyet Hizmetler Kataloğu Tübitak TEYDEB Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KOSGEB Santez Eureka SP7 İYTE Kütüphane