Öğretim Üyesi Arama
   
Proje Arama
   
Tez Arama  
Ar-Ge Destekleri

Hizmetlerimiz
 
Ar-Ge Destekleri
Tübitak TEYDEB
Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle, ülkemiz kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçilik kültürünün ve rekabet gücünün arttırılması hedeflenmektedir. TEYDEB, bahsedilen hedefler doğrultusunda, destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir.

TÜBİTAK-TEYDEB Bünyesinde Özel Sektöre Yönelik Araştırma- Geliştirme Destek Programları:
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 - TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı
1505 - TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1509 - TÜBİTAK Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK-TEYDEB bünyesinde yürütülen destek programlarına yapılacak proje başvuruları ve destek talebine yönelik detaylı bilgiyi http://eteydeb.tubitak.gov.tr alabilirsiniz.
http://eteydeb.tubitak.gov.tr
12 Ekim 2012
2012 Üniversite-Sanayi Buluşması İlk Toplantısı 12 Ekim 2012 Tarihinde Yapılacaktır.
16 Mayısl 2012
Danışma Kurulumuz Toplandı...
Tüm Duyurular

EİO Tanıtım Broşürü
Broşür için tıklayınız...
Endüstriyet Hizmetler Kataloğu Tübitak TEYDEB Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KOSGEB Santez Eureka SP7 İYTE Kütüphane